Ανακοινώσεις

Στις 10 Ιουνίου η προθεσμία υποβολής οικονομικών καταστάσεων

documents-3Λήγει στις 10 Ιουνίου η προθεσμία υποβολής οικονομικών καταστάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η 10η Ιουνίου 2014 έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των Κεφαλαιουχικών Εταιρειών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013).  Συνιστάται η έγκαιρη υποβολή, καθώς πιθανή συσσώρευση αιτημάτων καταχώρησης κατά τις τελευταίες ώρες της προθεσμίας, δημιουργεί τεράστιο όγκο εισερχομένων πληροφοριών και, συνεπώς, καθυστερήσεις στην καταχώρηση των σχετικών στοιχείων.

Προς αποφυγή ταλαιπωρίας όλων των εμπλεκομένων, συνιστάται η υποβολή με χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΓΕΜΗ www.businessportal.gr.

Η σχετική αίτηση καταχώρησης των οικονομικών καταστάσεων κάθε εταιρείας υποβάλλεται, συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία έγγραφα, μετά από είσοδο στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΓΕΜΗ με τους κωδικούς (username και password) του Taxis, που αντιστοιχούν σε κάθε εταιρεία. Με τον τρόπο αυτό, η καταχώρηση κάθε αίτησης στο ΓΕΜΗ γίνεται αμέσως, χωρίς καμία καθυστέρηση και με μηδενικό χρόνο αναμονής.

Τα απαιτούμενα έγγραφα είναι:

1. Ισολογισμός, Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, Πίνακας αποτελεσμάτων χρήσεως, Έκθεση ελεγκτών εφόσον υπάρχει
2. Προσάρτημα
3. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου ή Διαχειριστή

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης Αθανάσιος Σκορδάς, καλεί, με την ευκαιρία αυτή, τις υπόχρεες εταιρείες να υποβάλλουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τους εγκαίρως, χωρίς να περιμένουν τις τελευταίες μέρες της προθεσμίας, ώστε να αποφευχθεί κάθε ταλαιπωρία και χρονική επιβάρυνση.

Δωρεάν η πιστοποίηση για την Ηλεκτρονική Υποβολή των οικονομικών καταστάσεων και άλλων πράξεων, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)

36426 4488Από το Τμήμα Γενικού Εμπορικού Μητρώου(Γ.Ε.ΜΗ), Επιμελητηριακού και Ειδικών Μητρώων του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου ανακοινώνεται ότι :

Ενόψει της υποβολής των Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμών) χρήσεως 2013 στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ σας γνωρίζουμε ότι:

Δωρεάν εγγραφή στο ηλεκτρονικό σύστημα προσωποποιημένων υπηρεσιών του ΓΕΜΗ για την ηλεκτρονική υποβολή των οικονομικών καταστάσεων αλλά και άλλων πράξεων των ΑΕ & ΕΠΕ, μπορούν να κάνουν οι ΑΕ & ΕΠΕ, αφού καταργήθηκε το ετήσιο τέλος των 15 € που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Για την αποφυγή ταλαιπωρίας και για την συντομότερη διεκπεραίωσή των υποθέσεών τους, από την Υπηρεσία του ΓΕΜΗ, οι Ανώνυμες Εταιρείες, αφού πιστοποιηθούν χωρίς καμία επιβάρυνση θα μπορούν να υποβάλλουνηλεκτρονικά τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως ,έκθεση ελεγκτών κλπ), καθώς επίσης και τις αποφάσεις των Ετήσιων Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων (έγκριση οικονομικών καταστάσεων, εκλογή ΔΣ αλλά και άλλες πράξεις ).

Οι επιχειρήσεις που θα επιλέξουν την ηλεκτρονική υποβολή των παραπάνω πράξεων, θα πρέπει να αποστείλουν στο πρωτόκολλο του Επιμελητηρίου μας μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα την βεβαίωση πληρωμής και τα πρωτότυπα δικαιολογητικά νομίμωςυπογεγραμμένα, που ανέβασαν ηλεκτρονικά.

Με την ηλεκτρονική υποβολή εκτός από την αποφυγή της ταλαιπωρίας και την ταχύτερη διεκπεραίωση της υπόθεσης τους, εξοικονομούν χρόνο και ταυτόχρονα, διασφαλίζουν την ιχνηλασιμότητα της υπόθεσης τους , αφού ανά πάσα στιγμή θα είναι σε θέση να γνωρίζουν την εξέλιξη και το στάδιο διεκπεραίωσης της.

Περισσότερες πληροφορίες στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ του Επιμελητηρίου (τηλ. 2241044216) και στην στην ηλεκτρονική διεύθυνση:https://services.businessportal.gr.

πηγή

E.B.E.A. - Δεν θα γίνονται δεκτές οι οικονομικές καταστάσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. εάν δεν πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις

ebeaΣύμφωνα με ανακοίνωση του Ε.Β.Ε.Α. έγιναν γνωστά τα ακόλουθα:

«ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ AE»

Προκειμένου οι ΑΕ να καταθέσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις πρέπει:

- Να έχουν κάνει απογραφή στο ΓΕΜΗ και να έχουν καταθέσει το φυσικό φάκελό της.  
- Τα έγγραφα να φέρουν πρωτότυπες υπογραφές.
- Να προσκομίζουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (Ισολογισμό Χρήσης, Αποτελέσματα Χρήσης, Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, Προσάρτημα, Έκθεση ΔΣ, Έκθεση Ελεγκτών, Διπλότυπο είσπραξης από Δ.Ο.Υ €544,67 για δημοσίευση ισολογισμού στο ΦΕΚ, οικονομική εφημερίδα ή εκτύπωση της ιστοσελίδας που φαίνεται ο δημοσιευμένος ισολογισμός).
- Όλα τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να δοθούν στο ΓΕΜΗ και σε ψηφιακή μορφή (αρχεία PDF υπογεγραμμένα).
- Μαζί με τα πρωτότυπα να υπάρχει ένα σετ φωτοτυπίες προκειμένου να σταλούν στην Περιφέρεια στην περίπτωση που η ηλεκτρονική αποστολή αποτύχει για κάποιο λόγο.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Στην περίπτωση που δεν τηρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν θα γίνεται η επεξεργασία του αιτήματος.

Οδηγίες για την αποστολή των οικονομικών καταστάσεων ηλεκτρονικά

Αποστολή ισολογισμού των εταιρειών με σωστές προδιαγραφές

Έχει παρατηρηθεί ότι ένας μεγάλος αριθμός ισολογισμών Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Α.Ε. - Ε.Π.Ε.) έχουν σταλεί σε μορφές ακτάλληλες για να ανάγνωση και πιο συγκεκριμένα έχουν σταλεί φωτοαντίγραφα ισολογισμών με ανομοιόμορφη εμφάνιση, κακέκτυποι, με πολύ μικρά γράμματα και αριθμούς, κομμένοι, ή μη αναγνώσιμοι.

Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπ’ όψη τους παραπάνω παράγοντες οι Εταιρείες να στέλνουν τους ισολογισμούς με τις παρακάτω προδιαγραφές:

Σημαντικές Αλλαγές για Α.Ε. & Ε.Π.Ε.

Αλλαγές για ΑΕ και ΕΠΕ

Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 12ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ Α' 240/12-12-2012) επήλθαν οι εξής αλλαγές:

  1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 του κ.ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών» τροποποιείται ως εξής: «Το κατώτατο όριο του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας ορίζεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000,00) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τη σύσταση της εταιρείας».
  2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3190/1955 (Α΄ 91) «περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης» τροποποιείται ως εξής: «Το κεφάλαιο της εταιρείας δεν δύναται να είναι κατώτερο των δύο χιλιάδων και τετρακοσίων (2.400,00) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά την κατάρτιση της εταιρικής σύμβασης».
  3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 41 του ν. 3190/1955 (Α΄ 91) αντικαθίσταται ως εξής: «Το εταιρικό κεφάλαιο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να μειωθεί κάτω των δύο χιλιάδων και τετρακοσίων (2.400,00) ευρώ, ούτε τα εταιρικά μερίδια κάτω των τριάντα (30,00) ευρώ».
  4. Από την 1η Ιανουαρίου 2015 καταργείται η υποχρεωτική εγγραφή στα Εμπορικά Επιμελητήρια, όπως αυτή προβλέπεται στο ν. 2081/1992 (Α΄ 154), όπως ισχύει. Από την αυτή ημερομηνία, η εγγραφή σε αυτά τα Επιμελητήρια καθίσταται προαιρετική. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Χρήσιμα Εργαλεία του Γ.Ε.ΜΗ.

ergaleia-gemhΈνα από τα πιο χρήσιμα εργαλεία του Γ.Ε.ΜΗ αποτελεί η ιστοσελίδα www.businessregistry.gr , η οποία εκτός από την αυτοαπογραφή, παρέχει τη δυνατότητα στο κοινό να συλλέγει σε μορφή PDF όλα τα στοιχεία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα που δημοσιεύονται, για παράδειγμα την εύρεση της ιστοσελίδας που έχει δημοσιευθεί ο ισολογισμός, ή τη διεύθυνση της επιχείρησης κτλ. Επίσης, επιτρέπει την εισαγωγή υποκαταστήματος σε οποιαδήποτε μορφή εταιρείας και γενικά τη διαχείρηση των στοιχείων της επιχείρησης.

 

 

Η τροπολογία για την παράταση της δημοσίευσης των ισολογισμών

Η τροπολογία για την παράταση της δημοσίευσης των ισολογισμών

Ειδικά για τη χρήση που έληξε 31/12/2012, οι προθεσμίες που ορίζονται στο άρθρο 25 του κ.ν.2190/1920 (Α' 37), στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 του ν. 3190/1955 (Α' 91) και στην παράγραφο 2 του άρθρου 69 του ν. 4072/2012 (Α' 86) για τη σύγκληση τη Γενικής Συνέλευσης παρατείνονται μέχρι τις 31/7/2013.

Με την ανωτέρω τροπολογία, εξαιρετικά για την χρήση 2012, η Γενική Συνέλευση (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ) μπορεί να συγκληθεί έως την 31η Ιουλίου 2013. Κατά συνέπεια η γνωστοποίηση (αποστολή)  στο ΓΕΜΗ των οικονομικών καταστάσεων και λοιπών δικαιολογητικών μπορεί να γίνει  σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 20 ημέρες πριν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως την 10η Ιουλίου.
Με αυτόν το έμμεσο τρόπο λοιπόν το Υπ. Ανάπτυξης επιτυγχάνει την παράταση που ανακοίνωσε λίγες ημέρες πριν.

Παράταση για τη δημοσίευση ισολογισμών

Μέχρι τις 10 Ιουλίου παρατείνεται η προθεσμία για τη δημοσίευση των ισολογισμών των εταιρειών.

balance-sheet

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Ανάπτυξης αναφέρει πως με τροπολογία που θα κατατεθεί  αύριο, Δευτέρα, οι εταιρείες που δεν πρόλαβαν να καταθέσουν προς δημοσίευση τους ισολογισμούς τους μέχρι τις 10/6, ειδικά για φέτος δεν θα επιβαρυνθούν με πρόστιμα, υπό την προϋπόθεση ότι θα τους καταθέσουν έως τις 10/7/2013.

 

 

Υποβολή διαβιβαστικών και προκαταρτικών Γενικών Συνελεύσεων με ημερομηνία σύγκλησης τους το αργότερο την 30/6/2013

Ανακοίνωση ΕΛΦΕΕ Ρόδου.

ΕΛΦΕΕ ΡΟΔΟΥ

Ομοίως με την ανωτέρω διαδικασία, κάθε λογιστικό γραφείο, μέλος της ΕΛΦΕΕ ΡΟΔΟΥ, θα υποβάλλει μια συγκεντρωτική κατάσταση υπόχρεων πελατών του, μαζί με τις αιτήσεις ανά επιχείρηση, συνημμένες, νόμιμα υπογεγραμμένες και σφραγισμένες, χωρίς να απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής (βλέπε υπόδειγμα αίτησης), όπου η κάθε μία από αυτές θα έχει σαν δικαιολογητικά:

1. το σχετικό πρωτότυπο διπλότυπο δημοσίευσης στο ΦΕΚ (με ημερομηνία το αργότερο 10/6/2013) και
2. την πρόσκληση για την σύγκλιση της Γ.Σ.

Στην συγκεντρωτική κατάσταση υπόχρεων πελατών, θα αναγράφονται:

Και ηλεκτρονικά η αποστολή δικαιολογητικών στο Γ.Ε.ΜΗ. για την δημοσίευση των ισολογισμών

Ηλεκτρονική αποστολή δικαιολογητικών στο ΓΕΜΗ για τη δημοσίευση ισολογισμών

Η νέα υπηρεσία «Ηλεκτρονική Υποβολή Δικαιολογητικών στο ΓΕΜΗ» δέχεται και δικαιολογητικά για την δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων. Σύμφωνα με νεώτερη ανακοίνωση του ΓΕΜΗ η ανωτέρω υπηρεσία που τέθηκε σε λειτουργία σήμερα έχει την δυνατότητα να δεχθεί τα δικαιολογητικά για την δημοσίευση των Ισολογισμών.

Η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: 

 http://www.businessportal.gr/

Η εφαρμογή αναπτύχθηκε μετά από απόφαση και δαπάνες της ΚΕΕ, παρουσιάστηκε στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και στο Εποπτικό Συμβούλιο το οποίο και την ενέκρινε.

Τα Δικαιολογητικά για τις Δηλώσεις των Εταιρειών

Δικαιολογητικά για τις δηλώσεις των εταιρειώνΣύμφωνα με τις ΠΟΛ.1121 και ΠΟΛ.1123/30-05-13 η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων θα γίνει υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, ενώ με δυο αποφάσεις του υφυπουργού Οικονομικών Γ. Μαυραγάνη καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των εταιρειών καθώς και τα στοιχεία και δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν. Ειδικότερα: Για τα νομικά πρόσωπα (Α.Ε.- ΕΠΕ κ.λπ.) ορίζονται τα εξής:

Προς παράταση των Ισολογισμών Α.Ε. & Ε.Π.Ε.

Παράταση των ισολογισμών για ΑΕ και ΕΠΕΠαράταση ενός μήνα, μέχρι τις 10/07, για την υποβολή των οικονομικών καταστάσεων και τη δημοσίευση των ισολογισμών των Α.Ε. και Ε.Π.Ε. αναμένεται να ανακοινώσει, σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Ανάπτυξης.

Υπενθυμίζεται ότι η αρχική προθεσμία υποβολής των οικονομικών καταστάσεων στις υπηρεσίες Γ.ΕΜ.Η. των Επιμελητηρίων και δημοσίευσης στο ΦΕΚ του ισολογισμού της 31/12/2012 (μαζί με το φορολογικό πιστοποιητικό, για όσες έχουν τέτοια υποχρέωση), ήταν στις 10/06.

Ωστόσο, η παράταση κρίνεται απαραίτητη για να αποφευχθούν, όσο είναι αυτό δυνατόν, τα προβλήματα στην ολοκλήρωση των διαδικασιών, καθώς το διάστημα των 10 ημερών θεωρείται πολύ μικρό και ανεπαρκές, ώστε ο μηχανισμός να μπορέσει να καλύψει όλες τις υπόχρεες επιχειρήσεις.

Διευκρινίσεις σχετικά με το θέμα του Ιστοχώρου για την ανάρτηση του ισολογισμού από το Υπουργείο Ανάπτυξης

nomothesia1. Ως ιστοσελίδα της εταιρίας κατ’ αναλογία με την έννοια που αποδόθηκε και επικράτησε κατά την ενσωμάτωση των σχετικών κοινοτικών οδηγιών (βλέπε ν. 3884/2010 – οδηγία 2007/36, Π.Δ. 86/2011 -οδηγία 2009/109), όπου ο αγγλικός όρος internet site ή website αποδόθηκε στα ελληνικά ως ιστοσελίδα και με αυτή την έννοια ενσωματώθηκε και χρησιμοποιείται στα σχετικά άρθρα του κ.ν. 2190/1920, νοείται ο δικτυακός τόπος της εταιρίας (website, internet site) τον οποίο χρησιμοποιεί η εταιρία και στον οποίο μπορεί κατά τη δική της αποκλειστικά βούληση, να αναρτά ή να απαναρτά κάθε πληροφορία που επιθυμεί ή υποχρεούται. Συνεπώς με τον όρο ιστοσελίδα στις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 νοείται ο ιστότοπος, ιστοχώρος ή διαδικτυακός τόπος (αγγλ. web site) της εταιρείας ο οποίος αποτελεί μία συλλογή από ιστοσελίδες, εικόνες, βίντεο και άλλα ψηφιακά στοιχεία, τα οποία φιλοξενούνται στο ίδιο domain (περιοχή) του Παγκόσμιου Ιστού (π.χ.etaireia.gr)

Παράταση Δημοσίευσης Ισολογισμών ΕΠΕ με την ΠΟΛ.1125/31-05-2013

Περαιτέρω, με την αριθ. ΠΟΛ.1061/28.3.2013 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Βιβλίων και Στοιχείων διευκρινίστηκε, ότι η περάτωση των πράξεων του ισολογισμού της διαχειριστικής περιόδου που λήγει την 31.12.2012 και καταχώρισής του στο βιβλίο απογραφών, μπορεί να διενεργηθεί μέχρι το χρόνο της εμπρόθεσμης υποβολής της αντίστοιχης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και δεδομένου ότι με την ως άνω ΠΟΛ.1061/28.3.2013 εγκύκλιο παρατάθηκε ο χρόνος σύνταξης της απογραφής και του ισολογισμού των ΕΠΕ μέχρι το χρόνο της εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος τους χωρίς την επιβολή κυρώσεων, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα και τη σύγκληση της συνέλευσης των εταίρων σε μεταγενέστερη ημερομηνία από αυτήν που ορίζεται στο ν. 3190/1955, με την παρούσα γίνεται δεκτό, ειδικά για τα διανεμόμενα κέρδη των Ε.Π.Ε. χρήσης 2012 (οικον. έτους 2013) όπως η απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου πραγματοποιηθεί μέχρι την 28η Αυγούστου 2013, χωρίς προσαυξήσεις. Για την απόδοση του παρακρατούμενου φόρου θα χρησιμοποιείται το έντυπο της δήλωσης Ε.565/10, υπόδειγμα του οποίου κοινοποιήθηκε με την ΠΟΛ.1103/6.5.2011 εγκύκλιο μας.

Παράταση Υποβολής Δηλώσεων Νομικών Προσώπων

Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Γεωργίου Μαυραγάνη, παρατείνεται μέχρι και την 28η Ιουνίου 2013 η προθεσμία (που λήγει στις 31 Μαΐου 2013) υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που ορίζεται με την περίπτωση α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 107 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του ν.2238/1994 (Α.Ε., Ε.Π.Ε., κλπ.).

Η προθεσμία ισχύει και για τα νομικά πρόσωπα που υποβάλλουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματός τους σε φυσική μορφή στην Δ.Ο.Υ.

Προθεσμία ανάρτησης ισολογισμού στην ιστοσελίδα

Το αργότερο 20 μέρες πριν την σύγκληση της τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας θα πρέπει να αναρτηθεί ο ισολογισμός στην ιστοσελίδα της εταιρείας και να έχει κοινοποιηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ.

Νέα προθεσμία καταχώρησης στο βιβλίο απογραφών

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1093/29-03-2012 ορίζεται ως χρόνος περάτωσης των πράξεων ισολογισμού για όλους τους επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία τρίτης (Γ') κατηγορίας η εμπρόθεσμη υποβολή της αντίστοιχης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Εν προκειμένω για το 2013, η δήλωση με απόφαση του υφυπουργού οικονομικών στις 08/05/2013, η καταληκτική ημερομηνία είναι η 31/05/2013.

Copyright 2017 - 12iso.gr | All Rights Reserved

Το 12iso είναι μια υπηρεσία της RodosWebs